Fakta

Var soldat

Namnet Brolin härrör sannolikt från det faktum att anfadern Erik (född Bengtsson), som blev indelt soldat, bodde på Brogården i Baljefors, exakt var är oklart. Soldaterna döptes ofta efter namnet på gården.
 
 
När Brolinsläkten i månadsskiftet juli-augusti 2010 möttes i bygdegården i Främmestad kom det närmare 300 brolinare från Sverige och USA.
Man samlades med anledning av att det nästa år är 200 år sedan släktens anfäder Erik och Britta föddes.
En särskild kommitté där Tage Brolin ingår som ordförande och Marita Persson är sekreterare jobbade med förberedelserna.
De första stegen mot en alla tiders släktträff i kommunen togs redan 2007.
– Det finns, ja kanske ett par tusen Brolinättlingar bara i Sverige, men alla kan ju inte komma, säger Tage.
– I Illinois och Massachussets i USA finns ytterligare några hundra, eftersom en gren genom emigration spred sig till Amerika, säger Marita.

Jätteträffen inledes i bygdegården den 31 juli med en samling med mat, bildexpo och historik. Dagen efter var det gudstjänst i Fridhems kyrka, på vars kyrkogård många i Brolinsläkten ligger begravda.
Vid Fridhems kyrka var det också en kyrkogårdsvandring innan tvådagarsträffen avslutades med middag på Restaurang Magnolia i Bredöl.

BROLINSSLÄKTENS HEMSIDA