Främmestads Hembygdsförening bildades 22/1 1975 och har nu drygt 450 medlemmar.
Föreningens ändamål är att inom socknen slå vakt om bygdens kulturarv och därvid bidraga till att alla innevånare får en hemkänsla i orten.
Vi inom hembygdsföreningen arbetar bland annat med att underhålla de byggnader som föreningen förvärvat och om möjligt ytterligare försköna dess omgivningar.
Det är för oss en stor glädje att ha dessa gamla byggnader samlade i en enhet, vackert belägna intill Nossan.

 

Arkivtyp: Församling/Socken  Landskap: Västergötland
Främmestad-Bäreberg är en församling i Essunga Pastorat

Härad: Viste    Stift: Skara

Om namnet Främmestad  Namnet Främmestad dyker upp för första gången 1263, Framestade, och år 1442 Fræmistadha. Linde hänvisar till Sundholmska samlingen i Skara där man kan läsa att Främmestad "förmenas ha fått sitt namn deraf, att fordomdags vid Bäljefors varit en Färja eller Flotta kallad Fränjestad, som för lättare talesätt är förbytt i Fremmestad".
Linde menar vidare att Fränjestad kan vara en fråga om en båtstad vid en trakt som kallats för Främja. Gårdnamnet skrevs Främiestad år 1577 och 1578, och som Fremistad år 1591.
Främmestad ligger på en udde som bildas av en krök av Nossan.