Torsdagen den 9 okt

- Det verkar trevligt att bo här. Och det är ni Essungabor
som gör er kommun trevlig.
 Det sa kung Carl XVI Gustaf när han talade från
Nossebro scen under kungaparets besök igår.

 

 

Elina Brolin, 7 år, var nervös innan hon skulle lämna över blombuketten till drottning Silvia.
Men det gick bra och kungaparet kunde fortsätta sitt besök i Essunga kommun.

 

H.M. Konungens tal

Herr Landshövding,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära Essungabor och hitresta,
 
Det är roligt för Drottningen och mig att besöka Essunga kommun och Nossebro. Vi är glada att få delta i kommunens 25-års jubileum. 
 
Essunga är en av Sveriges mindre kommuner. Att vara en liten kommun har många fördelar. En fördel är närheten mellan invånarna och beslutsfattarna, vilket gör att demokratin hålls levande. Genom närheten kan kreativa och meningsfulla möten skapas mellan människor, så att idéer kan förverkligas.
 
Det aktiva föreningslivet i kommunen, med engagerade medlemmar, är också viktigt för att skapa en dialog mellan invånarna.
 
Dessutom kännetecknas kommunen av en levande landsbygd. Jämfört med många andra bygder, har det inte varit någon stor utvandring härifrån. Människor har alltid trivts här i bygden. Bra levnadsvillkor och goda jordar har varit kännetecken för området - både förr och nu. Det visar den långa och fascinerande historien med arkeologiska fynd sedan flera årtusenden. Intressanta fornlämningar som till exempel "hällkistan Jättestugan" och "silverskatten" i Bäreberg är bevis på det.
 
I nutid skapas goda levnadsvillkor genom ett aktivt företagsliv med bra näringsklimat. Det ger människor hopp och tro inför framtiden.
 
Det verkar vara trevligt att bo här i Essunga. Men en kommun kan inte leva utan sina invånare. Det är ni, alla, som gör Essunga trivsamt och bra att bo i. Vikten av lokalt engagemang och medborgarinflytande är avgörande för trivsel och harmoni. Samarbete är nödvändigt för att nå dit. Ni verkar ha lyckats med det. Jag kan bara gratulera till det och uppmana er att fortsätta arbeta tillsammans för ert eget och ert samhälles bästa.
 
Drottningen och jag vill idag gratulera till kommunens 25 år och önska Essunga kommun och dess invånare lycka till även i fortsättningen.
 
Tack!
 
Jag föreslår att vi utbringar ett fyrfaldigt leve för Essunga kommun.
Leve den!

 

I gestalt av Kung Anund och drottning Astrid, barn till Olof Skötkonung,
berättade en förkyld Tage Brolin och Viveka Wall om forntiden i
Essunga i ett främmestadsperspektiv.
Text se längst ner

 


Vid 40-årsjubilerande Ginzas entré välkomnade vd Hasse Haraldsson.
Här var även Erik Fåglum, 64, en av VM-cyklisterna, i enlighet med önskemål från kungen, närvarande.
I Ginzas ordinarie personalmatsal avnjöt 48 gäster, inklusive Säpo, polis och chaufförer hjortfilé från Koberg och kalvdans, serverat av Ulrik och Karin Lindelöv, Alingsås.

Kungen fick en tavla med ett foto från Gammalsvenskby i Urkraina
som Tage tog  för dryga veckan sedan.

  Detta deklamerade Tage och Viveka för Kungaparet.

 

 

 

 

 

.

 

Ers Kungliga Högheter. Hans Majestät Kung Karl XVI Gustav och Drottning Silvia. Landshövingen över Västra Götaland Lars Bäckström med hustru Ann-Christine Bäckström. Samt alla Essungabor och andra hitresta gäster.

För Er träder vi fram från forntid till nutid för att hälsa välkommen till Nossebro. Det är vikingatiden vi representerar. Det är jag som är kung Anund och detta är min syster Drottning Astrid. Vi är barn till Olof Skötkonung, som i år för 1000 år sedan döptes vid Husaby källa, alltså 1008.

Jag vill berätta för Er att jag var äldste sonen till Olof Skötkonung. Blev hans medregent redan vid 10 års ålder. Jag fick då tilltalsnamnet Anund eftersom jag bara hette Jakob i dopet. Folket kallade mig kung Anund Jakob. Kristendomen fick allt större utbredning under min regentstid fram till 1050 då min tid var ute. Tronen övertogs då av min halvbror Edmund.

Här i kommunen finns en socken som heter Främmestad, några kilometer norrut. Där finns en by som heter Anestad. Men fordomsdags hette den Anundstadha, Anunds stad ett namn efter mig. I gamla skrifter kan man läsa att Anundstadha tidigare varit huvudstad uti Västergötland. Byn hade stensatta gator och ett torg, samt däromkring 6 befästa skansar.

Nu lämnar jag över ordet till min halvsyster.

Jag är Drottning Astrid och växte upp i Främmestad hos storbonden Egil. ..............

Ers majestäts stamfader i Sverige Kung Karl XIV Johan köpte 1821 Främmestads säteri. Ett gods som på den tiden omfattades av 5000 tunnland och han ägde den fram till sitt frånfälle 1844 då den gick över till sonen Kung Oscar I. Han sålde den efter något år till sin arrendator Fredrik Philip Hierta.

I vår hembygdsförenings samlingar finns en vacker säng som kallas för kungasängen. Enligt traditionen skulle den stå bäddad på godset om kungen helt appropå skulle komma på besök.

Det har timat mycket i bygden sedan vikingarnas tid, mycket vatten har runnit i Nossans tiomilasträckning mot sitt utlopp i Vänern. Den har betytt mycket för bygden. Namnet Nossan kommer från det fornnordiska ordet Hnoss, som betyder smycket. Och visst är den ett smycke där den rinner genom hela kommunen och förenar socknarna från söder till norr.

Tillbaka